Jobbar innom områda

 • Tredreiing
 1. Tradisjonelle artiklar for Rosemaling, bollar/fat og skrin.
 • Figurspikking
 1. Nissar og Troll
 2. Karikatur
 3. Vinvakt
 • Karveskurd
 1. Tradisjonellkarveskurd
 • Motorsag Figurar
 1. Figurar ifrå 0.5m til 3m.
 2. Nissar, Troll, Hulder og Karikaturar.
 3. Fuglar og dyr.

Alle produkter er unike, og me finn ut om ditt ynskje er rå og laga, og kva det vil kosta.